Με ομόφωνες αποφάσεις τους το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας (αριθμός απόφασης 65/2021) και το Συμβούλιο της Κοινότητας Σημάντρων (αριθμός απόφασης 2/2021) αποφάσισαν την επαναταφή των οστών των 201 σορών, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε θανόντες του μουσουλμανικού θρησκευτικού δόγματος και τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες για την ανέγερση του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σημάντρων.

Προς τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε να δημιουργηθεί, εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Σημάντρων, διακριτός χώρος, ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο τάφο όσο και επεξηγηματική επιγραφή. Η επαναταφή θα πραγματοποιηθεί κατά το προβλεπόμενο τυπικό.

Οι ενέργειες του Δήμου Νέας Προποντίδας, ο οποίος συνεργάστηκε προς την κατεύθυνση αυτή με τους αρμόδιους φορείς, καταδεικνύουν τον δέοντα σεβασμό που παγίως αποδίδει η χώρα μας στους νεκρούς, ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής ή φυλής.