Στα πλαίσια των εορτασμών των 200χρόνων από την επανάσταση ανήκει  και ο κύκλος των ιστορικών περιπάτων που ξεκίνησε σήμερα στο: https://www.facebook.com/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85-1821-2021-108694314618854 

Οδηγός στον πρώτο μέρος του περιπάτου ο αντιδήμαρχος Χρήστος Βορδός θα μας “μυήσει”στη Φιλική Εταιρεία θα βρεθούμε στην τοποθεσία προς την Ορμύλια, στην
τοποθεσία «Λεύκα» εκεί ξεκινάει η οικογένεια Παπαγεωργάκη τη σύνδεση της με την ιστορία.