Ξεκίνησαν χωματουργικές εργασίες και άλλες παρεμβάσεις αναγκαίες για την έναρξη εργασιών του έργου που αφορά το τελευταίο χιλιόμετρο από τα 5,3 περίπου, του άξονα Ν. Μουδανιών-Ποτίδαιας.

Το λεγόμενο “ορφανό χιλιόμετρο” υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι με κόστος  9,6 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 8εκατ.ευρώ). Εδώ και κάποιες μέρες εκτελούνται τα χωματουργικά καθώς και η μετακίνηση των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, με τις νέες περιφράξεις που μπαίνουν.

Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν όλα πάνε καλά το έργο θα είναι ολοκλήρωμένο το καλοκαίρι του 2022.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει ως έργο phasing από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της τρέχουσας περιόδου Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.