ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει τη θέση του στην ολομέλεια του στις 26-29 Απριλίου. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό μετά. Τα κράτη μέλη υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να προετοιμάσουν το πλαίσιο έως το καλοκαίρι του 2021.

Το πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 παρέχοντας απόδειξη ότι ένα άτομο είτε εμβολιάστηκε κατά του COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής ή ανακτήθηκε από το COVID-19.

“Η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη ανησυχία, αλλά όταν κοιτάζουμε μπροστά, πρέπει να έχουμε λύσεις που να λειτουργούν μεταξύ των κρατών μελών. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό έρχεται για να διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας, για τις κοινωνίες μας και για την ανάκαμψη των οικονομιών μας. Καλωσορίζω αυτό το πρώτο βήμα. Δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για να συνεχίσουμε να προχωρούμε γρήγορα σε αυτές τις προτάσεις, προκειμένου να έχουμε το πιστοποιητικό και το σύστημα πλήρως λειτουργικό αυτό το καλοκαίρι”, δήλωσε σχετικά ο Αντόνιο Κόστα, Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.

Το νομικό πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού αποτελείται από δύο νομοθετικές προτάσεις.

Η πρώτη αφορά πολίτες της ΕΕ και η δεύτερη αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.

Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, θα είναι δυνατή η χρήση του πιστοποιητικού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μπορεί επίσης να εισαχθεί στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι επίσης ανοικτό σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται παγκοσμίως.

Αυτές είναι οι βασικές τροπολογίες που εισήχθησαν στα νομοθετικά κείμενα του Συμβουλίου:

Περιέχεται μια αναφορά στο γεγονός ότι ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ, προκειμένου να τονιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως έναντι των μη εμβολιασμένων ατόμων.

Περιελήφθη ένα νέο άρθρο σχετικά με τη διεθνή διάσταση του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού, το οποίο διευκρινίζει τη μεταχείριση που πρέπει να παρέχεται σε πιστοποιητικά που εκδίδονται σε πολίτες της Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και σε νόμιμα διαμένοντες / διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών εμβολιασμένοι σε τρίτες χώρες.

Οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων έχουν ενισχυθεί σε ολόκληρο το κείμενο του βασικού κανονισμού, ιδίως βάσει της κοινής γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Το κείμενο περιλαμβάνει τώρα μια μεταβατική διάταξη για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα που ισχύουν επί του παρόντος για σύντομο χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος του βασικού κανονισμού και έως ότου το πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού τεθεί πλήρως σε λειτουργία στην επικράτειά τους .

Το κείμενο του σχεδίου κανονισμού περιέχει μια διάταξη που επιτρέπει στην Ιρλανδία και στα άλλα κράτη μέλη να αποδέχονται αμοιβαία πιστοποιητικά που εκδίδονται σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει αμοιβαιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Μαρτίου 2021, η Κομισιόν υπέβαλε δύο προτάσεις κανονισμών, με την επιφύλαξη της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, για τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού και τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στις 19 Μαρτίου 2021, οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν τη σύσταση και την εντολή της Ad-Hoc Ομάδας Εργασίας να επιταχύνουν κατά προτεραιότητα τη διαπραγμάτευση των προαναφερόμενων προτάσεων.

Μετά από αρκετές συναντήσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας, οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν τώρα μια κοινή θέση με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: real.gr