Ο Δήμος Κασσάνδρας με την επίβλεψη της αντιδημαρχίας καθαριότητας προέβη σε γενικό καθαρισμό του χωριού μας.

Από το χωριό απομακρύνθηκαν μπάζα, κλαδιά και έτσι ομόρφυνε περισσότερο η εικόνα του.

Η τοπική κοινότητα ελπίζει να διατηρηθεί καθαρό το χωριό μακριά από μπάζα, κλαδιά κτλ.