Στο Στρατώνι πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση του πρανούς στον Ναυτικό Όμιλο.

Η τοπική κοινότητα ευχαριστεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αριστοτέλη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα.