Με Κοινοβουλευτικές Παρεμβάσεις συνεχίζω τις προσπάθειες με σκοπό την άμεση επίλυση στο φλέγον ζήτημα της μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών, που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης.
Συγκεκριμένα με την Ερώτησή μου με αρ. Πρωτοκόλλου 5814/9/4/2021 τόνισα πως η διαδικασία πρόσκλησης των εν λόγω εργατών δε μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Ως εκ τούτου ο αγροτικός κόσμος έχει βρεθεί μπροστά σε ένα ακόμη τέλμα καθώς οι αγροτικές εργασίες, όπως το κλάδεμα των ελαιοδέντρων, πρέπει να ολοκληρωθούν δίχως τα απαραίτητα εργατικά χέρια, που χρειάζονται.
Επίσης με προηγούμενη παρέμβασή μου (αρ.Πρωτ.4493-24/02/2021) επεσήμανα πως η διαδικασία πρόσληψης και εισόδου στη χώρα μας των εξάμηνων και ετήσιων μετακλητών εργατών γης δε μπορεί να ολοκληρωθεί εξαιτίας των κλειστών συνόρων καθώς τα Ελληνικά Προξενεία στην Αλβανία κλπ, που έχουν εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών να μη χορηγούν VISA εισόδου στους ανωτέρω εργάτες.
Επιπλέον καταθέτοντας νέα Ερώτηση με αρ. Πρωτ. 4792-05/03/2021 υπογράμμισα τα πρόβλημα, που έχουν προκύψει με τους εργάτες κτηνοτροφίας καθώς πολλαπλές είναι οι απορρίψεις των αιτήσεων των κτηνοτρόφων για πρόσληψη εργατών γης από τις σχετικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των αντίστοιχων Περιφερειών λόγω της απουσίας της βεβαίωσης από την κτηνιατρική υπηρεσία για τη μη στέγαση της επένδυσης Δεδομένης λόγω της λάθος χρήσης του όρου «στεγασμένης» καθώς στα μητρώα οι κτηνοτροφικές επενδύσεις αναφέρονται ως επιχειρήσεις ενσταβλισμού και χαρακτηρίζονται ως: α) Ενσταυλισμένες , β) Αγελαίες και γ) Μικτές.
Επίσης όσον αφορά τους μετακλητούς εργάτες στον κλάδο της κτηνοτροφίας επίσης με Ερώτησή μου τονίζω την άδικη απόφαση περί δικαιώματος στην μετάκληση των εν λόγω εργατών μόνο όσων κτηνοτρόφων το εισόδημα ξεπερνά τα 20.000 και ζήτησα από τον Υπουργό την αντικατάσταση του οικονομικού κριτηρίου με αυτό του ζωικού κεφαλαίου.
Η έλευση των μετακλητών εργατών γης, προκειμένου να ασχοληθούν στην αγροτική οικονομία, κρίνεται επιτακτική.
Η καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων, τα κλειστά προξενεία, ή ακόμα και άστοχες ερμηνείες των λέξεων, όπως στην περίπτωση των εργατών κτηνοτροφίας δημιουργούν έντονα προβλήματα στους παραγωγούς.
Ιδιαίτερα όμως τη δεδομένη στιγμή οι ελαιοκαλλιεργητές Χαλκιδική βρίσκονται σε απόγνωση καθώς δεν έχουν κλαδευτεί ακόμα ούτε το 50% των κτημάτων ελαιοκαλλιέργειας, γεγονός που οφείλεται στη έλλειψη εργατικών χεριών.
Θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σύσσωμος ο πρωτογενής τομέας καθώς δε θα αντέξει επιπλέον εισοδηματικές απώλειες.