Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Κομίτσας – Ουρανούπολης πραγματοποιούνται από τον Δήμο Αριστοτέλη. Ανάλογες εργασίες πρόκειται για καθημερινότητα του Δήμου, με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών που χρησιμοποιούν τους αγροτικούς δρόμους.