Δεν άφησε παραπονεμένους ο Μάκης Βορίδης τους Συναδέλφους του Δικηγόρους που έχουν εκλεγεί Δήμαρχοι.

Με το άρθρο 5 της χθεσινής βραδινής Τροπολογίας, αλλάζει την περ.β’ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) καταργώντας ειδικά και μόνο για τους Δημάρχους την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ειδικότερα, ο Κώδικας προβλέπει ότι « 1. Η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου αναστέλλεται: (…) β) Στον Πρόεδρο της Βουλής, στους γενικούς γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους αιρετούς περιφερειάρχες, στους δημάρχους και στους γενικούς γραμματείς των δήμων. »

Με το αρ.5 της Τροπολογίας, η παράγραφος επαναλαμβάνεται, αλλά χωρίς τις λέξεις «στους δημάρχους».

Όπως εξηγεί στην Αιτιολογική Έκθεση, «αποτελεί εμπόδιο στους Δημάρχους – Δικηγόρους να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έτσι αποθαρρύνονται στελέχη της κοινωνία που διστάζουν να εγκαταλείψουν πλήρως την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να ασχοληθούν με τα κοινά, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των ενασχολούμενων με τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επιτυχημένους επαγγελματίες και με ανθρώπους που προέρχονται από τα ενεργά τμήματα της κοινωνίας και με πείρα από τον επαγγελματικό στίβο».

Ως γνωστόν, αρχικά ο Καλλικράτης στο αρ.16 προέβλεπε ότι « αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των Δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων».

Το άρθρο καταργήθηκε με το αρ.18 του ν.4111/2013, αλλά αμέσως μετά ήρθε ο Κώδικας Δικηγόρων και επανέφερε την αναστολή ειδικά και μόνο για τους Δικηγόρους.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι διαχρονικά η ΚΕΔΕ διεκδικούσε το δικαίωμα των Δημάρχων να επιλέγουν οι ίδιοι εάν θα συνεχίζουν ή όχι την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι για τους Δημάρχους (και γενικά τους Αιρετούς) η νομοθεσία προβλέπει αναλυτική Λίστα με κωλύματα / ασυμβίβαστα για τις ιδιότητες που δεν συνάδουν με το αξίωμά τους.

Και στην τελική, τελικός κριτής του εάν ένας Δήμαρχος ασκεί επαρκώς ή πλημμελώς τα αιρετά του καθήκοντα, στη Δημοκρατία είναι οι δημότες του στην κάλπη.

Αναλυτικά, ολόκληρη η Τροπολογία.

Πηγή: airetos.gr