Όπως γίνεται σε πολλά μέρη της χώρας, έτσι και στον Δήμο Αριστοτέλη αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δράση που έχει να κάνει με τον καθαρισμό θαλασσών, από τον οργανισμό περιβάλλοντος ”iSea”.

Σήμερα, καθαρίζεται ο βυθός των Πυργαδικίων σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.