Ο δήμος Κασσάνδρας, περιοχή με βαθιά ιστορία στους αιώνες, με αξιόλογη συμμετοχή στον Ελληνικό Πολιτισμό διαθέτει μνημεία μοναδικής ιστορικότητας που αποτελούν τοπόσημα της Χαλκιδικής, της Μακεδονιας και όλης της χώρας.

Η διοίκηση του δήμου Κασσάνδρας με απόλυτο σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά επιδιώκει την προβολή των μνημείων της και την ανάδειξη της ιστορίας τους. Η πολιτιστική κληρονομιά μας είναι απόλυτα συνυφασμένη με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου και αποτελεί σημείο κατατεθέν της περιοχής.