Δήμος Πολυγύρου: “Ανακοίνωση για τη χρήση αιγιαλού 2021”

    Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να κάνουν χρήση αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Πολυγύρου σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 EΞ2020/15-5-2020 ( ΦΕΚ1864/15-5-2020 τεύχος Β’ ) “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.” και την υπ’ αρ. Α.Π. 51872 ΕΞ 2021 τροποποίηση της, να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου (Δημαρχείο Πολυγύρου) για θέσεις στην Γερακινή και Καλύβες και της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας (πρώην Δημαρχείο Ορμύλιας) για θέσεις στην Μεταμόρφωση , Ψακούδια και Βατοπέδι.

    Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληροφορίες: Πολύγυρος 2371350732 Ορμύλια 2371351030.

    ΠΡΟΣΟΧΗ 1) οι ενδιαφερόμενοι που μεταξύ της επιχείρησης τους και του αιγιαλού – παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός θα πρέπει να συνυποβάλλουν και το μισθωτήριο που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.