Φόλες στο Στανό Χαλκιδικής

    Φόλες έχουν ρίξει άγνωστοι στο Στανό Χαλκιδικής, πράξη που θέτει σε κίνδυνο τα κατοικίδια του χωριού και όχι μόνο.