Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός της παραλιακής ακτογραμμής της Μεταμόρφωσης από εξειδικευμένο μηχάνημα καθαρισμού ακτών.