Διάφορες εργασίες πραγματοποιούνται στα Νέα Ρόδα με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Αυτή τη στιγμή, αντικαθίσταται το παλιό δίκτυο με καινούργιες σωλήνες, ειδικά όπου υπήρχε διαρροή νερού.

Φωτογραφίες: 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.