Λύση για την συνδεδεμένη ενίσχυση του αιγοπρόβειου κρέατος

    zografou

    Αναλυτικά, η ενημέρωση της Κατερίνας Ζωγράφου: 

    ”Μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, δόθηκε σήμερα διορθωτική λύση για τον μηδενισμό και τις μειώσεις της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Αιγοπρόβειου Κρέατος.

    Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα καταβληθεί στους κτηνοτρόφους το αναλογούν χρηματικό ποσό, σύμφωνα με την παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος”.