Διαγραμμίσεις πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής από την Περιφέρεια του νομού.

Η Περιφέρεια κάνοντας διαγράμμιση στο οδικό δίκτυο, διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών.