Τοποθετήθηκε στην είσοδο του πεζόδρομου, επιγραφή ειδικά σχεδιασμένη ώστε να εξιστορούνται και να αναδεικνύονται τα γεγονότα που έλαβαν τόπο στην Κασσάνδρα εκείνη την περίοδο.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της επιγραφής έπαιξαν η Δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ, Ηρακλής Λειβαδιώτης αλλά και ο Παναγιώτης Παπανικολάου με την παραχώρηση του χώρου.