Ένας νέος ελκυστήρας στο στόλο της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του Δήμος Αριστοτέλη.

Ένα σύγχρονο μηχάνημα με πολλαπλές δυνατότητες για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, ανεπιθύμητης βλάστησης και άλλων εργασιών.

Ένας νέος “συνεργάτης” για την καθημερινότητα του δημότη.