Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
“Δήμος Αριστοτέλη υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», προϋπολογισμού 71.080,20 €.
Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στην
παραλία της ευρωκατασκήνωσης Ολυμπιάδας που θα λειτουργήσει και φέτος υπό την ευθύνη και τις οργανωτικές οδηγίες του Δήμου μας και στην παραλία του Κάμπου Πυργαδικίων του Δήμου Αριστοτέλη.
Θυμίζουμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια για αντίστοιχο εξοπλισμό σε παραλιες της Αμμουλιανής, της Ιερισσού, της Ουρανούπολης και των Νέων Ρόδων.”