Η πυροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου ανακοινώνει ότι βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περιόδου, κατά την οποία απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο (έως 31 Οκτωβρίου).

Από 1η Μαΐου 2021 εφαρμόζονται αυστηρά τα όσα ορίζονται στην πυροσβεστική διάταξη 19/2020 και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η αποφυγή κινδύνου ξένων περιουσιών και κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής από ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιάς είναι υπόθεση όλων μας.