Τηλεοπτική κάλυψη και στον δήμο Σιθωνίας

    Ο δήμος Σιθωνίας εντάσσεται στις λευκές περιοχές

    TV channel zapping
    Για όσους ενδιαφέρονται ισχύουν τα κάτωθι: