Το ΕΠΑΛ Νικήτης για 3η συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ με ένα σχέδιο δράσης με τον τίτλο «Η τέχνη εισβάλλει στο σχολείο μας και το μεταμορφώνει». Το πρόγραμμα ήταν μια προσπάθεια η τέχνη να εισβάλει κυριολεκτικά στο σχολείο μας και στις ψυχές των μαθητών και να δώσει μια νέα οπτική για τα πράγματα, πιο ελεύθερη, πιο ουσιαστική και πιο κριτική. Ο Διευθυντής του σχολείου, Μάντσιος Βασίλειος, η υπεύθυνη έργου Σκολίδου Κανέλλα και οι καθηγητές που συμμετείχαν οραματίστηκαν ένα σχολείο όμορφο, που με την αισθητική του θα δώσει στους μαθητές τα ερεθίσματα να προσεγγίσουν και να αγαπήσουν την τέχνη.
Το σχέδιο ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου. Το ισόγειο του σχολείου μεταμορφώθηκε κυριολεκτικά σε ένα Μουσείο, με έργα τέχνης που επιλέχθηκαν από τους μαθητές και μελετήθηκαν στις ψηφιακές τάξεις και στις φυσικές τάξεις, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν κάρτες για κάθε έργο ξεχωριστά που δίνουν σημαντικές πληροφορίες γι΄αυτό. Επίσης, αγοράστηκε 3D εκτυπωτής και τυπώθηκαν έργα τέχνης, αφού πρώτα οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο για τη χρήση και τις λειτουργίες του εκτυπωτή. Τα έργα αυτά εκτίθενται σε ειδική προθήκη που αγοράστηκε για τον σκοπό αυτόν στον 2ο όροφο του σχολείου μας. Τέλος, δημιουργήθηκε και ψηφιακό μουσείο με πλήθος έργων και συνοδευτικών υπομνημάτων γι΄ αυτά, προκειμένου να είναι προσβάσιμο σε όλους. Σχεδόν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Νικήτης συνεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν το φιλόδοξο σχέδιο.
Αν και η τέχνη απουσιάζει καθολικά ως αντικείμενο διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ, υπάρχει παντού γύρω μας, διαμορφώνοντας την αισθητική μας, τα συναισθήματά μας και την αντίληψή μας για τον κόσμο. Η ολοκλήρωση του σχεδίου φανερώνει τη διαρκή και επίπονη προσπάθεια, μέσα από την παιδεία και την εκπαίδευση, ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας και εγκλεισμού, όπως αυτές του σχολικού έτους 2020-2021, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να διαμορφωθεί ένας άνθρωπος με ποικίλα ενδιαφέροντα, που θα αντιλαμβάνεται την ουσία του κόσμου και θα κάνει ελεύθερες επιλογές. Πραγματικά, όσοι μαθητές και καθηγητές ενεπλάκησαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, ενστερνίζονται και προσδοκούν ότι η Τέχνη και η καθημερινή επαφή με τα έργα της, θα συμβάλλει διαχρονικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων αλλά και στην επικοινωνία των λαών, των πολιτισμών και των ανθρώπων όλων των εποχών.