Δράσεις καλλωπισμού στους κοινόχρηστους χώρους της Μεγάλης Παναγίας

    Εθελοντές και προσωπικό του δήμου Αριστοτέλη προχώρησαν στην δράση καλλωπισμού φυτεύοντας φυτά και θάμνους στον κόμβο της εισόδου της Μεγάλης Παναγίας.  Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κ. Κούκο τέτοιες παρόμοιες δράσεις θα ακολουθήσουν και την επόμενη εβδομάδα σε άλλα σημεία του οικισμού.