Το ελληνικό παιδικό χωριό αναζητά προσωπικό για την άμεση πρόσληψη «μητέρας».
Πληροφορίες στα τηλ. 2310233033 και 2310677556.