Σερμύλη, Ορμύλια στα χρόνια της τουρκοκρατίας (vid)

    Σερμύλη, Ορμύλια, στα χρόνια της τουρκοκρατίας

    Ξεναγός στον ιστορικό περίπατο ο Αντιδήμαρχος Πολυγύρου της Δημοτικής ενότητας Ορμύλιας Γιώργος Ματέας.