Οχτώ εκατομμύρια ευρώ έρχονται στους δήμους τελικά για την κάλυψη μέρους των
ναυαγοσωστικών αναγκών σε οργανωμένες και μη παραλίες των Δήμων της
Ελλάδας.
Η ΚΕΔΕ είχε καταβάλει προσπάθειεςνα ξεπεραστεί το σοβαρό
πρόβλημα της χρηματοδότησης και από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε ήταν σε συνεχή διάλογο με το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξάλλου όπως είχαμε γράψει έγκαιρα, είχε εκφραστεί μεγάλη αγωνία από τη Χαλκιδική, καθώς χωρίς την παραπάνω χρηματοδότηση οι Δήμοι δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των οργανωμένων και ελεύθερων παραλιών.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη με το άρθρο 101 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών
και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», προβλέφθηκε παράταση
της ημερομηνίας εκκίνησης της χρονικής περιόδου δραστηριοποίησης
ναυαγοσωστών για την 22α Ιουνίου 2021, ενώ οι συμβάσεις που έχουν
ήδη συναφθεί είναι νόμιμες και έχουν πλήρη ισχύ.
Η ΚΕΔΕ από την πλευρά της επισημαίνει πως θα χρειαστεί μια μικρή παράταση λίγων ημερών για να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, με δεδομένη τη δυσχέρεια εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού, δεδομένους ότι οι σχολές ναυαγοσωστών δεν λειτούργησαν σωστά λόγω των μέτρων για την πανδημία.