Ανάθεση στον δήμο Ν. Προποντίδας  η διοργάνωση του ΙΓ’ πανελλήνιου συνέδριου ναυτικών μουσείων Ελλάδας για το 2023.

Στο ΙΒ΄πανελλήνιο συνέδριο ναυτικών μουσείων Ελλάδας που διοργανώθηκε στις 11-12/6/2021 στην Άνδρο και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, πέραν των ψηφισμάτων που αποφασίστηκαν σε αυτό για την ανάπτυξη, βελτίωση και την ανάδειξη του ρόλου και της αποστολής των ναυτικών μουσείων της Ελλάδας, αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση και η διοργάνωση του επόμενου πανελληνίου συνεδρίου των ναυτικών μουσείων να δοθεί στο δήμο Νέας Προποντίδας και στο ναυτικό μουσείο αλιευτικών σκαφών και εργαλείων των Ν. Μουδανιών. Αυτό το γεγονός αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη για τον δήμο και το μουσείο.

Ο δήμος εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον συνεργάτη του δημάρχου Αθανασάρα Φίλιππο, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος για τη διεκδίκηση και ανάληψη της διοργάνωσης του ΙΓ Συνεδρίου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το επόμενο ΙΓ συνέδριο θα διοργανωθεί στις 9-10-11 Ιουνίου 2023 στα Νέα Μουδανιά. Μέσα από το συνέδριο ο δήμος μας θα προβάλει και θα αναδείξει το ναυτικό μουσείο  πανελλαδικά & διεθνώς, τη ναυτική παράδοση και ιστορία της περιοχής και της Χαλκιδικής, και φυσικά τις δυνατότητες και ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά , με τη διοργάνωση κορυφαίων διοργανώσεων σαν αυτή, στην έδρα του δήμου.

Σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις για την διοργάνωση αυτή και την ετοιμασία από πλευράς δήμου και θα ενημερώσουν σχετικά τους φορείς , πολίτες και την τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών μας και τον οδικό χάρτη προς ένα πετυχημένο ΙΓ πανελλήνιο συνέδριο.