Αύριο 30/6/2021 θα γίνει διακοπή ρεύματος από τις 08:30-11:30 στην περιοχή της κεντρικής πλατείας και προς τη Χανιώτη.