Απόσπασμα από το άρθρο «Ο Απόστολος Παύλος και η Ιερισσός»
Η πρώτη αναφορά στο προσκύνημα του Αποστόλου Παύλου στην Ιερισσό γίνεται τον 11ο αιώνα και στα βυζαντινά χρόνια χτίστηκε εκκλησία με εξαιρετικά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη….

 Παλιότερες αναφορές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα κάνουν λόγο για 2 σπήλαια από όπου ανάβλυζε αγίασμα.

Στην εφημερίδα «Νεολόγος» του 1872 διαβάζουμε: (… εἰς τά ἀριστερά τοῦ ἄντρου ὑπάρχει ἕτερόν τι μικρότερον ἐξ οὗ πηγάζει ἄφθονον ὕδωρ, «ἁγίασμα» ὑπό τῶν ἐγχωρίων καλούμενον, …).

Σήμερα το δεύτερο και μικρότερο σπήλαιο έχει χαθεί….