Σε 30 προσλήψεις 4μηνης και 5μηνης διάρκειας προχωρά ο δήμος Σιθωνίας μέσω του ΑΣΕΠ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στο ”site” του δήμου Σιθωνίας.