Το φωτογραφικό λεύκωμα «Πορτραίτα Τριγλιανών πριν τη μικρασιατική καταστροφή» αναφέρεται σε φωτογραφίες των κατοίκων της Τρίγλιας Βιθυνίας έως το 1922, όταν αυτοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη γενέθλια γη τους ζητώντας καταφύγιο και σωτηρία στην Ελλάδα. Οι φωτογραφίες αυτές, τραβηγμένες στην Τρίγλια, στην Κωνσταντινούπολη ή σε γειτονικά μέρη, αποτελούν τμήμα των φωτογραφιών που διέσωσαν ως οικογενειακά κειμήλια οι απόγονοι των Τριγλιανών και εμπιστεύθηκαν τα αντίγραφά τους στο Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανών.

Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των φωτογραφιών έγινε με την επιμέλεια του γράφοντος και πρώην προέδρου του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών με στόχο τη διάσωση του υλικού από τη φθορά του χρόνου αλλά και την προσπάθεια αναβίωσης μιας ανθούσας κοινότητας του «ελληνισμού της καθ΄ημάς Ανατολής» μέσα από τις φωτογραφίες.
Με το υλικό αυτό –που διαρκώς εμπλουτίζεται- οργανώθηκε μία έκθεση φωτογραφιών στο Πολιτιστικό Κέντρο του Παραρτήματος του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής το Νοέμβριο του 2018 με χορηγία του Δήμου Νέας Προποντίδας και μία έκθεση στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Μάρτιο του 2020.

Ως εκδήλωση μνήμης στον ελληνισμό των αλησμονήτων πατρίδων της Ανατολής, στην επερχόμενη επέτειο των εκατό ετών από τον ξεριζωμό, ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών εκδίδει το παρόν λεύκωμα με την υποστήριξη του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης το οποίο και ευχαριστεί.

Σχετικά με τη διάθεση του λευκώματος που θα γίνει από το Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανών, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες.