Για πρώτη φορά το Ταμείο Ανάκαμψης,  εγκρίθηκε και έλαβε τη μορφή έκτακτου εργαλείου,  για την υπέρβαση της ύφεσης, που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Όπως είναι γνωστό τα 750 δισ., που θα χρειαστούν για να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, θα αντληθούν από τις αγορές μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εξουσιοδότηση των κρατών μελών. Επίσης μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη σημαντικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών προγραμμάτων καθώς αποτελούν παραδοσιακά κορυφαίας σημασίας χρηματοδοτικές πηγές για την ανάπτυξη και την οικονομία, δεδομένου ότι στα 40 χρόνια συμμετοχής μας στην ενωμένη Ευρώπη, έχουμε λάβει από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα €160 δις.

Και καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα, την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς σε μια νέα εποχή, θεμελιώνοντας αλλαγές οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Η όσο πιο αποτελεσματικά αξιοποίησή του μάλιστα καθίσταται επιτακτική και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την ουσιαστική αναβάθμιση της οικονομίας μας.

Οδηγώντας σε ένα πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας προσβάσιμο σε όλους, τα 170 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουν χρηματοδότηση 100% του προϋπολογισμού τους, από κοινοτικούς πόρους και θα πρέπει να ολοκληρωθούν τo αργότερο μέχρι και το 2026, δηλαδή σε λιγότερο από 6 χρόνια.

Οι οδηγίες είναι σαφείς. Άπαξ και οριστικοποιηθούν τα έργα που θα ενταχθούν στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάπτυξης είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αλλάξουν ή να αντικατασταθούν με άλλα. Για τον λόγο αυτόν και για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας των συγκεκριμένων πόρων, καθώς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι αρκετά πιεστικό, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ουσιαστικού πλαισίου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της χρηματοδότησης.

Αναμένοντας μάλιστα την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου, που θα πραγματοποιηθεί το 2023  για όλα τα εθνικά προγράμματα, έμφαση και προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους πολύ συγκεκριμένους ειδικούς στόχους που θέτει το Εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με το 37% των πόρων να κατευθυνθεί σε έργα και δράσεις, που θα υλοποιηθούν για την πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον 20% για την ψηφιακή μετάβαση και με κάθε πακέτο έργων να πρέπει να έχει ποσοτικοποιημένους στόχους (ορόσημα) που θα πρέπει να επιτυγχάνονται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο κίνδυνος απώλειας πόρων δε φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η εκμετάλλευση του Ταμείου πρέπει να αποτελέσει πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα συμβάλλει τόσο στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων όσο και στη σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Μέσων μαζικής Ενημέρωσης με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαμορφώνοντας τις θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν στην πραγματικότητα της νέας εποχής.

Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι πέρα από τα νέα δεδομένα, που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση του κορονοϊού, πρέπει να στοχεύσουμε και να επιμείνουμε σε έργα τα οποία θα θωρακίσουν μακροπρόθεσμα την τοπική οικονομία, η οποία με τη σειρά της θα στηρίξει το ΑΕΠ της χώρας.

Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικά συγκροτημένο σχέδιο που θα συναρμολογήσει τις όχι μόνο αγροτικές ή τουριστικές πολιτικές και προτάσεις. Ένα ολοκληρωμένο και σωστά μελετημένο σχέδιο που φυσικά θα έχει προκύψει έπειτα από την ενεργό συμμετοχή των υπηρεσιών των ενδιαφερόμενων και αρμόδιων Υπουργείων, των κοινωνικο-επαγγελματικών φορέων των εκάστοτε κλάδων και να είναι αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης.