Υπογράφτηκε το συμφωνητικό για την μμε τελικό πλειοδότη την Άθως Ελλάς ΕΠΕ, μεταξύ του κυρίου Τσάνου Ρηγίνου και της προέδρου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε , κυρίας Μαρίας – Ελένης Ζαμάνη.

Με το 12 ετής διάρκειας συμφωνητικό εξασφαλίστηκε η πλήρης ανακαίνιση του ακινήτου με επένδυση ύψους 300.0000 ευρώ εντός του έτους 2021 και η δημιουργία 10 νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εταιρίας. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας θα προσδώσει ακόμη περισσότερη αξία στο τουριστικό προϊόν του δήμου και στο Άλσος Αριστοτέλη.