Πόσο γνωρίζουμε την ιστορία του Αγίου Προδρόμου; Πόσο σημαντική ήταν η μάχη του;

Με οδηγό μας τον Αστέριο Γραμμένο, ένας νέος ιστορικός περίπατος ξεδιπλώνεται.