Στην αποκάλυψη πως μέχρι και χθες 25.535 μοναδικοί ΑΦΜ είχαν κάνει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το σχέδιο νόμου που επικαιροποιεί το Ν.4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

Ο υπουργός τόνισε πως με το νομοσχέδιο επιχειρείται η αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν απασχολήσει τους εφαρμοστές της νομοθεσίας, και θεσπίζονται διαδικασίες για την προστασία των δανειοληπτών, αλλά και ότι επιδιώκεται η συμπλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, καθότι, κατά την προετοιμασία όλων των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων και υποδομών για την εφαρμογή του νέου νόμου, εντοπίστηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν συμπληρώσεων.

Όπως είπε, η επιτυχία του νέου νομοθετικού πλαισίου της ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας ήδη διαφαίνεται, καθώς μέχρι και χθες 7 Ιουλίου, 25.535 μοναδικοί ΑΦΜ έχουν κάνει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, εκ των οποίων:196 μοναδικοί Α.Φ.Μ. έχουν ενεργή μη οριστικοποιημένη αίτηση.
Σημείωσε στο σημείο αυτό πως με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, εισάγονται τροποποιήσεις με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, προς όφελος των οφειλετών, συμβάλλοντας ενεργά στην επίλυση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους.

Συγκεκριμένα, όπως είπε:

Πρώτον. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων:

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των δανείων στα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, όπως πυρόπληκτα και σεισμόπληκτα δάνεια.
Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και από εγγυητές των πρωτοφειλετών, μέσω της υποβολής των στοιχείων τους στην αίτηση του πρωτοφειλέτη.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και στην περίπτωση της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ακόμα και μέσω της αντιπρότασης που δύνανται να καταθέσουν τα τραπεζικά ιδρύματα.
Θεσπίζονται οι απαραίτητες δικλείδες, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση των οφειλών που προέκυψαν από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
Δεύτερον. Στη διαδικασία της εξυγίανσης οφειλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, μπορεί πλέον ένα νομικό πρόσωπο, που αποτελεί ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία, να αποκτήσει την πιστοποίηση του εμπειρογνώμονα, εφόσον απασχολεί τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εξυγίανσης.Έτσι, οι εν λόγω εταιρείες συμβάλλουν έμπρακτα στη διάσωση και αναδιάρθρωση βιώσιμων παραγωγικών επιχειρήσεων.

Τρίτον. Στη διαδικασία της πτώχευσης, διαγραφής οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας:

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων του οφειλέτη εναντίον της αίτησης πτώχευσης από τον πιστωτή.
Αποσαφηνίζεται ότι το ποσοτικό τεκμήριο της παύσης πληρωμών είναι μαχητό, δηλαδή ότι μπορεί να προβάλλει κατ’ αυτού ενστάσεις ο οφειλέτης.
Οι ανωτέρω βελτιώσεις προέκυψαν και διαμέσου της συνεχούς διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τα επιμελητήρια επιχειρήσεων, οι επιστημονικές ενώσεις (οικονομολόγοι, λογιστές κ.λπ.), καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τέλος, ο υπουργός παρείχε τη διαβεβαίωση ότι θα εξετάσει καταγγελίες, όπως αυτή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσού για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών. «Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για περιπτώσεις που μπορεί να μας έχουν διαφύγει», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το πλαίσιο είναι σαφές και καλύπτει όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.

Νωρίτερα, ο κ. Βερβεσός είχε κάνει λόγο «για πέντε περιπτώσεις ευάλωτων δανειοληπτών των οποίων έχουν προχωρήσει οι πλειστηριασμοί των κατοικιών τους».

Πηγή: cnn.gr