Ελιές

Ψεκασμοί ελαιόδεντρων στο πλαίσιο του προγράμματος Δακοκτονίας, θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 14 Ιουλίου και για οκτώ μέρες, στα όρια της κοινότητας Πυργαδικίων του
Δήμου Αριστοτέλη, με την μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού, με το σκεύασμα Imidan
(δραστική ουσία phosmet 20%).

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να συνεργάζονται με το προσωπικό της δακοκτονίας καθ` όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Επιβάλλεται δε, να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ελαιόδεντρά τους, προκειμένου να ελέγχουν την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους, μεταφέρονται έγκαιρα κάθε πρόβλημα που θα υποπέσει στην αντίληψή τους, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (τηλ. 2371351267 και 2377022381).

Καλούνται επίσης οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν περιφραγμένα ελαιόδεντρα να μεριμνήσουν
για την πρόσβαση του προσωπικού δακοκτονίας σε αυτά, ενώ όσοι δεν επιθυμούν τον
ψεκασμό θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τον αρχιεργάτη ψεκασμού.

Τέλος, οι μεν βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν σημασμένους τους ελαιώνες τους, οι δε
μελισσοκόμοι θα πρέπει να απομακρύνουν τα μελίσσια τους πριν από τη εφαρμογή του
ψεκασμού, ή να τα διατηρήσουν κλειστά, εφόσον δεν τα απομακρύνουν, φροντίζοντας για την ύπαρξη τροφής και νερού εντός της κυψέλης για διάστημα μέχρι μία ημέρα μετά την
ολοκλήρωση των ψεκασμών.