Η απόφαση για την κατάργηση του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής με Έδρα τα Νέα Mουδανιά που μετατρέπεται σε αποκεντρωμένο και μεταφέρεται στον Πολύγυρο μέσα στον Αύγουστο του 2021, είναι άδικη για την τοπική κοινωνία των Ν.
Μουδανιών και δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των πολιτών της ευρύτερης
περιοχής.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019-ΦΕΚ 8/Τ.Α’/23-01-2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προτάθηκε με
το Νέο Οργανισμό του ΕΦΚΑ , η λειτουργία μίας Τοπικής Δ/νσης του ΕΦΚΑ στον Πολύγυρο
και ως ένα από τα Τμήματα αυτού, να είναι το «Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής
Ασφάλισης Ν. Μουδανιών» με αποτέλεσμα την υποβάθμισή του.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα κινήθηκα άμεσα δύο φορές κοινοβουλευτικά, ζητώντας αρχικά
με την με αριθ. πρωτ.: 994/30-09-2019 Ερώτηση μου, προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, να διατηρηθεί το εν λόγω Υποκατάστημα, ενώ με την 2610/02-09-
2020 Αναφορά μου προς το αρμόδιο Υπουργείο, τόνισα την ανάγκη για σύσταση 2 ης
Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Νομού Χαλκιδικής στα Ν. Μουδανιά.

Δυστυχώς όμως σε μία δύσκολη περίοδο για τους πολίτες, το Υπουργείο Εργασίας αντί να
καταργήσει την προηγούμενη νομοθεσία, προχωρεί σε συγχώνευση των τμημάτων
παραβλέποντας, ότι ο Δήμος Ν. Προποντίδας είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμιακά Δήμος στη
Χαλκιδική και η Υπηρεσία εξυπηρετεί μεγάλη γεωγραφικά περιοχή, με έντονη τουριστική
δραστηριότητα, μεγάλο αριθμό ασφαλιζομένων, επιχειρήσεων και επομένως κρατικών
εσόδων.