Διακρίνονται και οι μεγάλες πόλεις, με τον έντονο φωτισμό τους.

Τώρα η εφαρμογή μας και σε κινητά :
Εφαρμογή : Meteology LiveCams
200 κάμερες ζωντανής μετάδοσης !