“Με απόλυτη συναίσθηση της πραγματικότητας και των δυσκολιών που έχει επιφέρει η πανδημία προχωράμε σε νέα γενναία ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών  οφειλών  που δημιουργήθηκαν στην πανδημία σε συμφωνία με τους θεσμούς. Θα νομοθετηθεί άμεσα. Πρόκειται για πολύ σημαντικές διευκολύνσεις στους οφειλέτες που  επλήγησαν.

Παρατείνεται, διευρύνεται  και επεκτείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο οφειλών και αναβιώνουν παλαιότερες ρυθμίσεις” είπε αρχικά ο Υπουργός.

Συγκεκριμενοποίησε δε, τα μέτρα ως εξής:

-Διευρύνεται ο ορίζοντας κάλυψης των  οφειλων από τον Μάιο του 2020 μέχρι και σήμερα αντί του Ιουνίου του 20 που ίσχυε. Εντάσσονται σε αυτή όλοι οι πληγέντες σε  αυτή την περίοδο .

– Οι δόσεις πηγαίνουν σε 36 άτοκες ή 72 με χαμηλό επιτόκιο 2.5% από 24 και 48 με χαμηλό επιτόκιο.

-Διευρύνουμε σημαντικά την  περίμετρο δικαιούχων συμπεριλαμβάνοντας όλους όσοι επλήγησαν οποιαδήποτε στιγμή.

– Στη ρύθμιση υπάγονται τρέχουσες φορολογικής οφειλές , ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ  και ασφαλιστικές εισφορές που δημιουργήθηκαν από Μάρτιο 20 ως σήμερα  με πρώτη δόση τον Ιανουάριο του 2022

-Η ρύθμιση αφορά σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα  και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια πανδημίας

-Υπάγονται  επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες  που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι με βάση του ΚΑΔ του  Απριλίου  2020

Υπολογίζεται ότι στους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Παράλληλα υπάγονται εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είναι στο πρόγραμμα  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, οι ιδιοκτήτες  ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα με κρατική απόφαση και οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ την ίδια περίοδο.

-Τέλος: αυτοί οι οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής από Μάρτιο του 2020 ως σήμερα δύνανται να αναβιώσουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα με καταβολή δόσης Αυγούστου και οι δόσεις που δεν αποδόθηκαν μεταφέρονται στο τέλος ρύθμισης. Η δυνατότητα  αφορά 124.455 νομικά πρόσωπα, 392.785 φυσικά πρόσωπα  που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  και 299.195 μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμιζόμενα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττόμενων.

Πηγή: real.gr