Ο αλιευτικός τουρισμός είναι ένας πολύ επιτυχημένος βιώσιμος τρόπος βελτίωσης του επαγγέλματος της αλιείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι αλιείς είναι να «ανοίξουν» τα σκάφη τους επιβιβάζοντας άτομα εκτός πληρώματος για μία ξεχωριστή εμπειρία και, στο τέλος της ημέρας, μπορούν να συνεχίσουν να αποκομίζουν κέρδη από μια δραστηριότητα που γνωρίζουν και αγαπούν.

– Ψαρεύουν λιγότερο
– Δεν χρειάζεται να δουλεύουν τόσο σκληρά
– Παίρνουν περισσότερη ευχαρίστηση
– Μπορούν να αφήσουν τα ψάρια το χρόνο να μεγαλώσουν και να αναπαραχθούν, καθώς δεν χρειάζεται να ψαρεύουν σε μεγάλες ποσότητες
– Οι επιβάτες καταλαβαίνουν καλύτερα το επάγγελμα και ενθουσιάζονται να ακούν ιστορίες, απολαμβάνοντας στο μέγιστο τη δραστηριότητα

Αυτό στοχεύει στην αύξηση της παράκτιας αλιείας, στη διατήρηση της υγείας της βιομηχανίας, αυξάνοντας τα εισοδήματα των ψαράδων και ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και καθιστώντας τους προορισμούς πιο ελκυστικούς για τους τουρίστες, ενώ συμβάλλει στο πρόβλημα υπεραλίευσης και μείωσης των ιχθυαποθεμάτων.

Συναρπαστικό, έτσι δεν είναι;

Πηγή: Ενάλεια