Σε ομαλό ρυθμό πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων που φεύγουν από Χαλκιδική.