Κατακόρυφη σήμανση στην κεντρική πλατεία και σε δρόμους της Κοινότητας Ν.Τρίγλιας

  Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) στην κεντρική πλατεία και σε δρόμους της Κοινότητας Ν.Τρίγλιας, κατ΄ εφαρμογή της με αρ. 96/2021 απόφασης Δ.Σ. Νέας Προποντίδας και της σχετικής με αρ. 22/2021 Κυκλοφοριακής Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και οδός
  Με την τοποθέτηση τους στόχος είναι:
  Να επιτευχθεί εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση στο χώρο πέριξ της πλατείας (μείωση κυκλοφοριακού φόρτου μέσω απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους), δηλαδή στους περιβάλλοντες της πλατείας μονοδρόμους.
  Να επιτευχθεί απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων σε διαμπερή κυκλοφορία από τους μονοδρόμους της κεντρικής πλατείας (μείωση οχλήσεων).
  Σε κάθε περίπτωση με την υλοποίηση της σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης διασφαλίζονται τόσο η ασφαλής διέλευση (αποφυγή τροχαίου ατυχήματος) των πολιτών -κατοίκων και επισκεπτών- στην κεντρική πλατεία Ν. Τρίγλιας (με την μερική πεζοδρόμηση των τριών μονοδρόμων που περιβάλλουν την πλατεία), όσο και η μείωση των οχλήσεων (θόρυβος, καυσαέρια) λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων από τη πλέον πολυσύχναστη περιοχή του οικισμού.
  Μπορεί να είναι εικόνα δρόμος