Η σύμβαση του έργου με τίτλο «Λειτουργία – Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, του Δήμου Σιθωνίας» υπεγράφη ανάμεσα στον Δήμαρχο Σιθωνίας, Κυπαρίσση Ντέμπλα και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Αντικείμενο του έργου είναι μεταξύ άλλων:

α. Τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πέντε Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Τοπικών Κοινοτήτων Νικήτης, Νέου Μαρμαρά, Αγίου Νικολάου, Σάρτης και Συκιάς
β. Τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών, του συστήματος αναρρόφησης λυμάτων «εν κενώ» (vacuum) των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά και Σάρτης καθώς και των αντλιοστασίων αναρρόφησης λυμάτων και προσαγωγής στις Ε.Ε.Λ. Νέου Μαρμαρά (ένα αντλιοστάσιο) και Σάρτης (δύο αντλιοστάσια) του Δήμου Σιθωνίας.
γ. Τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τεσσάρων αντλιοστασίων αποχέτευσης με βαρύτητα στην Τοπική Κοινότητα Νικήτης και των έξι αντλιοστασίων αποχέτευσης με βαρύτητα στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά.
δ. Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και θαλάμων άντλησης λυμάτων, με ειδικό αποφρακτικό συγκρότημα.