Σε βλάβη του δικτύου της ΔΕΗ οφείλεται η διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Παλαιοχωρίου.