Ο Δήμος Πολυγύρου, με σεβασμό στην πολιτιστική  κληρονομιά και σε συνεργασία με το Νομικό του πρόσωπο «Αριστοτέλης», ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- Οικία Καραγκάνη.
Το Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου- πολύτιμο για τους κατοίκους και επισκέπτες του Πολυγύρου- ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998. Φιλοξενείται στην ανακαινισμένη διώροφη κατοικία του πρώην δημάρχου Πολυγύρου, Αθ. Καραγκάνη, ο οποίος τη δώρισε για το σκοπό αυτό.
Αναπαριστά παραδοσιακό σπίτι του Πολύγυρου στις αρχές του 20ού αιώνα. μεταξύ των εκθεμάτων θα δείτε και παραδοσιακές φορεσιές, αγροτικά εργαλεία κ.λπ.
Το μουσείο λειτουργεί με τη φροντίδα και την αγάπη των μελών του Εθελοντικού Ομίλου Γυναικών Πολυγύρου.