Η υδροδότηση στη Ν. Τρίγλια θα διακοπεί στις 9 το βράδυ, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στη δεξαμενή να γεμίσει, καθώς εξαιτίας της υπερκατανάλωσης που παρατηρείται, έχει αδειάσει.

Το νερό θα επανέλθει περίπου στις 7 το πρωί.