Χωρίς ρεύμα έχει μείνει η περιοχή από τον Αη Γιάννη ως το Καλαμίτσι Σιθωνίας πιθανότατα λόγω βλάβης δικτύου.

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά στην Τορώνη δεν σχετίζεται με το πρόβλημα ηλεκτροδότησης, η κατάσταση είναι σοβαρή γιατί η επίμαχη περιοχή από Αη Γιάννη ως Καλαμίτσι δεν θα έχει ούτε νερό αφού είναι κομμένο το ρεύμα.