Τη σύμβαση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» υπέγραψαν ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα εκτελεστούν επείγουσες εργασίες με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών µε την ασφάλεια και υγεία των μαθητών και διδασκόντων και προβλημάτων που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία σχολείου.

Αναλυτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες επισκευών και συντηρήσεων: επιχρισμάτων τοιχοποιιών, χρωματισμών τοιχοποιιών, χρωματισμών σιδηρών επιφανειών, χρωματισμών ξύλινων επιφανειών, μονώσεων, ειδών κιγκαλερίας, πάσης φύσεως κουφωμάτων και δαπέδων ξύλινης στέγης

Το έργο ύψους 280.891 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών με 65.700 ευρώ και 215.191 ευρώ από πόρους του Δήμου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα σχολικής στέγης για το εν λόγω διδακτήριο.