Ανακοινώνεται η ανόρυξη της δεύτερης υδρευτικής γεώτρησης που έγινε στην περιοχή βουνό Αγίου Προδρόμου .

Δοκιμάζεται με άντληση και η παροχή της είναι πάνω από 50m3/h και εφόσον και οι εργαστηριακές εξετάσεις ίσως προχωρήσουν και σε άλλη.